Notify Message
Text Block

Madness
You call it Madness, but I call it home


Who are we?
Madness is a guild which was found on polish sever TEP gathering the end-game players into the best guild of the server. After the merge with European server SKRAKAN, Madness has become international guild engaged in end-game contents and still remaining one of the strongest, top guild on the server.
  • If you have reach the highest lvl possible in the game and you are familiar with its content.
  • If you are good equipped for pvp and pve (runes, gear etc.).
  • You are familiar with raids (GT, DC, TEP, etc.) and raids tactics.
  • You love PVP, and are willing to participate in Dominion fights to defend our guild good Name and Honour...
then join us. Apply via this forum, and shall we meet again... in game!Kim jesteśmy?

Gildia Madness została założona na polskim serverze TEP zrzeszając graczy na końcowym etapie rozwoju, tworząc najlepszą gildię na serwerze. Po połączeniu z europejskim serwerem SKRAKAN, gildia Madness stała się gildią międzynarodową zaangażowaną w grę na end-game'owym etapie, ciągle pozostając jedną z najsilniejszych i topowych gildii serwera.
  • Jeśli osiągnąłeś najwyższy możliwy lvl w grze i swobodnie poruszasz się po grze.
  • Jeśli posiadasz dobry sprzęt na pvp i pve (runy, ciuchy, etc.).
  • Jesteś zaznajomiony z raidami (GT, DC, TEP, etc.) i taktyką raidową.
  • Uwielbiasz PVP oraz jesteś chętny walczyć w starciach gildii na Dominion, by bronić Honor i dobre Imię gildii ....
to przyłącz się do nas. Złóż aplikację poprzez wypełnienie ankiety na tym forum, i obyśmy się znów spotkali... w grze!

Headlines
Original Original Original Original

Join us on Teamspeak ts.rpgshop.com.pl

Come and talk with us, or just spend nice time.

Class Discussion

Share & compare Your ideas for classes.

Dominion Know-how

Get started with Dominion

Raiding Guide.

For all of You that want to start raiding with Madness.
Important news:
Legendary stats & items from RU server:
http://itsmadness.shivtr.com/forum_threads/1776798